Informacje o dofinansowaniu

Ostatni projekt

Projekt: POIR.03.04.00-30-0108/20

Dotacja na kapitał obrotowy dla WALCZAK spółka jawna

Cel projektu:

Dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z trudną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa, wywołaną zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Kwota dofinansowania: 291 875,31 zł