Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie produkcji podłóg drewnianych

Tytuł: Wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie produkcji podłóg drewnianych w zakładzie w Radoszkowie Drugim

Cele projektu i planowane efekty:

 1. Nabycie aktywów trwałych.
 2. Zwiększenie konkurencyjności .
 3. Poprawa perspektyw rozwojowych.
 4. Zwiększenie produktywności i efektywności.
 5. Zaspokojenie zdefiniowanych, realnych potrzeb rynku i odbiorców.
 6. Wprowadzenie 1 nowego i 2 udoskonalonych produktów.
 7. Wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej i nie technologicznej.
 8. Wprowadzenie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
 9. Zastosowanie ICT w przedsiębiorstwie.
 10. Wykorzystanie wyników prac B+R.
 11. Realizacja zasad horyzontalnych UE.
 12. Realizacja Strategii Innowacji.
 13. Rozwój działalności w branży ekoinnowacyjnej.
 14. Rozwój działalności w obszarze funkcjonalnym wymagającym wsparcia.
 15. Zwiększenie zatrudnienia.

Wartość projektu: 3 603 561,79 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 989 099,99 PLN