Klasa Polar - wyraźne zabarwienia podłużne ze zdrowym bielem, zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do średnicy 10 mm, dopuszcza się
czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm.

Na zdjęciu parkiet dębowy o powierzchni gładkiej, wykończony olejem bezbarwnym, wymiary 16 x 70 x 400 mm.